Om HTX

 

Velkommen til Gymnasiet HTX Skjern - det naturvidenskabelige og tekniske gymnasium.

Gymnasiet HTX Skjern byder dig indenfor til 3 gode år på et gymnasium, hvor naturen, kommunikationen og teknikken er i førertrøjen.
Vi lægger vægt på et studie med plads til alle. Værdier som humor og alvor, arbejde og leg er lige væsentlige for os, både lærere og elever.
Vi er ca. 300 elever på Gymnasiet HTX-Skjern og 24 undervisere.
Vi har gennem årene gennemført omfattende fysiske og tekniske ombygninger, således at vi nu har fået etableret rammerne for en udvikling, hvor undervisningens form og indhold i høj grad afspejler de behov og krav, der stilles til moderne undervisning, hvor det er den enkeltes kompetencer, der er i fokus.
En ny udviklingsplan for gymnasiet har set dagens lys.
Dette har betydet, at der er kommet fokus på gymnasiets særlige erhvervsrettede profil, og at gymnasieundervisningens form og indhold i endnu højere grad tilgodeser både samfundets og elevernes behov og krav til et moderne gymnasium.

Her kan du bl.a. læse om resultatet af tilfredshedsmålinger, undervisningsmiljøvurderinger og frafald for Gymnasiet HTX Skjern.

De overordnede beskrivelser af mission, vision, værdier og skolens kvalitetssystem findes på UddannelsesCenter Ringkøbing Skjerns hjemmeside

Fakta

Kvalitet

Ferieplan 2017-2018