BIOTEK●SAMF

Profilfag: Bioteknologi A og Samfundsfag B

 

Drømmer du om en fremtid som læge, dyrlæge, sygeplejerske, fysioterapeut eller andre naturvidenskabelige fag, så ved du, at det er vigtigt at have styr på biologi, kemi og moderne teknologi. Det får du her! Vi bruger meget tid i laboratoriet, hvor du lærer at bruge udstyret, når vi eksperimenterer med gensplejsning, ølbrygning, brødfremstilling og meget mere.

Teori er spændende, men vi bruger også meget tid ude af klasselokalet. Vi skal teste vores egen krop, lave undersøgelser i naturen og besøge virksomheder, der bruger bioteknologi fx bryggerier, landbrug og mejerier.

Bioteknologi er et fag, der stiller krav til etikken. Hvor kan man tillade sig at ”lege Gud” i gensplejsning? Kan vi tillade os at brænde fødevarer af for at få mere grøn energi? Det er store spørgsmål, og derfor vil du i samfundsfag arbejde med vekselvirkningen mellem den bioteknologiske forskning og samfundets udvikling.

Med denne studieretning får du adgang til stort set alle de naturvidenskabelige uddannelser, kemiske, biologiske, medicinstudier og ingeniøruddannelser.

Bioteknologi og Samfundsfag har som fag indbyrdes forbindelse og støtter hinanden. Dette oplever man i tværfagligt samarbejde, ekskursioner og studieture.