Valgfag

 

På HTX har du mulighed for at vælge mellem mange valgfag.

 2. år

 3. år

 Innovation C  Astronomi C
 Astronomi C  Innovation C
 Mediefag C  Psykologi C
 Programmering C  Programmering C
 Tysk C  Retorik C
 Retorik C  Tysk C/B
 Samfundsfag B  Mediefag C/B
   Samfundsfag B/A
   Fysik A
   Kemi A
   Engelsk A
   Matematik A