MAT●FYS

Profilfag: Matematik A og Fysik A

 

Her åbner verden sig for dig. Studieretningen Mat•Fys giver dig de allerbedste muligheder for at læse videre inden for naturvidenskab. Måske er det ikke dét, du tænker allermest på lige nu – men du skulle bare lige vide det: Matematik og fysik åbner verden. Ikke kun uddannelsesverdenen, men også den verden, vi lever i. For vi er omringet af matematik og fysik, og det skal vi undersøge og udforske. Fysikundervisningen handler om praktisk anvendelig fysik på et matematisk fundament. Det undersøger vi, når vi eksempelvis tager på golfbanen for at måle boldenes flugtbane, og når vi skal lære at forstå den dopplereffekt, som er grundlaget for politiets fartmålinger.

Videnskab er den helt store fællesnævner på Mat•Fys. Studieretningen indeholder naturligvis en masse teori – i samspil med praktiske øvelser i laboratoriet. Men vi skal også ud og besøge virksomheder, der i praksis kan vise, hvad du kan bruge de spændende fag til.

Matematik og Fysik har som fag indbyrdes forbindelse og støtter hinanden. Dette oplever man i tværfagligt samarbejde, ekskursioner og studieture.