TEKNOLOGI

Profilfag: Teknologi A og Design B 

 

Her opfinder vi løsninger på problemer, og vi kigger på, hvordan godt design er med til at gøre løsningen helt optimal.

Her kommer du i spil. Her kommer hele klassen i spil. Og det er vigtigt, at I er forskellige, for ellers kommer I ingen vegne som produktudviklere. Det gælder nemlig om at lære at få øje på – og løse – hverdagsproblemer, uanset om det handler om overvægtige børn, affald i tilstoppede tagrender eller noget helt tredje. Skal man løse hverdagsproblemer, skal man ikke bare sidde i et klasselokale. Derfor tager vi på virksomhedsbesøg og ser, hvordan det foregår. Hos os lærer du foretagsomhed, du lærer entreprenørskab, du lærer at løse problemer, for her handler vi. Har vi brug for et svar, ringer vi til dem, der ved det, eller vi kører ud og besøger den virksomhed, som kan hjælpe os videre med vores opfindelse eller forretningsidé.

Du skal ikke kun arbejde med din forretningsidé. De obligatoriske fag er nødvendige for, at vi kan lave den bedste løsning i projektforløbene. Mange elever er, når de begynder, meget fokuserede på slutproduktet. Dét er også vigtigt, men du lærer også, at systematisk produktudvikling er vigtig i processen hen mod målet. Det kræver bare, at du kan arbejde selvstændigt. Så får du til gengæld stor indflydelse på, hvad du vil arbejde med.

Teknologi og Design har som fag indbyrdes forbindelse og støtter hinanden. Dette oplever man i tværfagligt samarbejde, ekskursioner og studieture.